Zorgfix Thuiszorg in Almere roept burgers op om beschermend materiaal te doneren

Directeur thuiszorg vraagt om hulp tijdens corona-epidemie.
Directeur thuiszorg vraagt om hulp tijdens corona-epidemie.

Zorgfix, de tweede aanbieder van wijkverpleging in Almere, roept de hulp van burgers en bedrijven in om hen te helpen met de tekorten aan mondkapjes en handschoenen. Zij hebben mogelijk materiaal in huis dat in de zorg goed gebruikt kan worden. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan de horeca en de bouwmarkten.

Bekend is dat de zorg in het hele land kampt met tekorten aan beschermingsmiddelen. Ook de thuiszorg in Almere lijdt hieronder.

Attentie: dit betreft een oproep van begin 2020. Destijds was er een ernstig tekort aan beschermend materiaal. Inmiddels zijn deze tekorten aangevuld. We bedanken iedereen voor de gedane donaties.

“Vanzelfsprekend ligt de eerste prioriteit bij de ziekenhuizen. Die moeten nu echt snel bevoorraad gaan worden. Maar zonder goede materialen om onze mensen te beschermen, komt ook de zorg thuis in gevaar. Als dat vastloopt, zullen mensen langer in het ziekenhuis moeten blijven. Dat is met het snel stijgende aantal coronapatiënten echt onwenselijk”, zegt directeur Susana Carvalho.

“Zorgfix is specialist in de palliatieve zorg. Dat betekent dat wij veel zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Dit is een uiterst kwetsbare groep die niet zonder onze zorg kan. Als er niet op tijd voldoende beschermende materialen komen, komt de zorg in gevaar”,  waarschuwt zij.

Mensen kunnen bij een speciaal inzamelpunt bruikbare materialen inleveren. Maar ook kunnen zij deze aanbieden aan een Zorgfix-medewerker in hun wijk, of het rechtstreeks toesturen aan Zorgfix.

Als familie, buren, vrienden van cliënten iets kunnen bijdragen, dan kunnen zij materiaal naar het adres van de cliënt sturen. Deze worden dan tijdens de reguliere zorgmomenten opgehaald door onze medewerkers. “Ga het niet zelf bij cliënten brengen”, vervolgt Carvalho, “vermijd het contact om besmetting te voorkomen, en laat mensen zich alstublieft aan de regels houden.”

Benodigde materialen: mondkapjes en latex handschoenen (in gesloten verpakking).

Inleveren of toesturen naar: Benuellaan 1, 1325 PP, Almere. Hier is een verzamelpunt ingericht bij ons hospice ‘Het Logeerhuis’. Let op: houd afstand van anderen en kom niet als u ziekteverschijnselen heeft.

of:

Het adres van uw familielid, buren of vrienden die cliënt zijn bij Zorgfix Thuiszorg. Let op: vermijd bezoek aan huis.