Toon items op tag: mantelzorgers

Mantelzorgers leveren vooral vrije tijd in om voor een naaste te zorgen. Dat toonde een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau eind maart 2015. Ook blijkt dat mantelzorgers die langdurige en intensieve zorg verlenen sneller ziek zijn dan mensen die geen naastenzorg verrichten. Kortom: mantelzorgers hebben het zwaar.

Dus af en toe een adempauze zodat de zware zorgtaak vol te houden is. Dat lijkt toch logisch? Echter; als het aankomt op het nemen van rust moeten mantelzorgers vaak ad hoc zelf iets regelen. Maar bij wie? Wie neemt de zorgtaken en de verantwoordelijkheid over? De regelgeving is niet bepaald transparant, en werpt vooral drempels op. Zorgfix erkent dit probleem.

Gepubliceerd in Nieuwsberichten
maandag, 04 augustus 2014 02:00

Ondersteuning

Hier komt een tekst over onze ondersteuningsmogelijkheden,

Gepubliceerd in Uw vraag
dinsdag, 29 juli 2014 02:00

Mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen (vaak) langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Zij zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorgers zijn vrijwilligers. Vaak zijn het familieleden, regelmatig zijn het buren en vrienden en steeds vaker zijn het vrijwilligers. Mantelzorgers krijgen niet in geld betaald voor hun inspanning. En vrijwilligerswerk is weliswaar onbetaald, maar eigenlijk onbetaalbaar. Het is een onmisbare schakel in de zorg voor anderen. Met werk dat je, onverplicht en onbetaald, verricht ten behoeve van andere mensen of de samenleving schep je een grote toegevoegde waarde. Door de veranderingen in de zorg is mantelzorg alleen maar belangrijker geworden.

Veranderingen in de zorg

De organisatie van de zorg in Nederland is in korte tijd ingrijpend veranderd.
Op het verleden betaalde de overheid langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Dit is inmiddels veranderen: de overheid is zich gaan beperken tot zorg aan mensen die in een (zorg)instelling verblijven.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Deze krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de WMO uit en bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente Almere verantwoordelijk voor bijna de gehele maatschappelijke ondersteuning aan haar inwoners.
Lees hier meer over de aanpak in Almere.

Mantelzorg is nodig

Het kan gebeuren dat iemand een zorgbehoefte heeft die niet wordt betaald door overheid of zorgverzekeraar. Dan moet een beroep worden gedaan op de mantelzorg. Zo is in kortdurende zorgsituaties, bijvoorbeeld bij calamiteiten, de inzet van partners, kinderen of huisgenoten meestal onmisbaar. Vooral in de eerste dagen. Want een indicatie voor verzorging sowieso vaak al niet gegeven, maar al helemaal niet binnen een paar uur. In langdurige zorgsituaties wordt verzorging vaak wel vergoed, maar wordt wel van de sociale omgeving verwacht dat zij de benodigde ondersteuning en begeleiding geven die nodig is om de patient thuis te kunnen laten blijven wonen.

De rol van Zorgfix
Voor veel van onze cliënten is mantelzorg nu al onmisbaar om thuis te kunnen blijven wonen. Daarom helpen wij bij het opzetten en in stand houden van de zorgkring, dat is de kring van betrokkenen rondom een cliënt. We maken de rollen en takenvoor iedereen inzichtelijk. En daar blijft het niet bij. Onze zorgverleners, de professionals die regelmatig bij de cliënt thuis komen, zijn scherp en alert. Zo monitoren we of het geboden zorgaanbod toereikend is én signaleren we tijdig of het risico van (over)belasting van mantelzorgers dreigt. Zorgfix hanteert daarom een helder beleid op de inzet van mantelzorgers bij de zorgverlening aan onze cliënten.

Mantelzorg bij terminale cliënten
De meesten voor wie het einde van hun leven in zicht is, vinden geruststelling in de gedachte thuis te kunnen blijven. Als het medisch enigszins mogelijk is, ondersteunt Zorgfix die wens met hart en ziel. Zorgfix heeft gespecialiseerde zorgverleners die daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Maar de aanwezigheid van mantelzorg is een voorwaarde. Zorgfixprofessionals verrichten de verpleegkundige en vaak ook de lastige taken, maar daarnaast moeten mantelzorgers een deel van de ondersteuning of verzorging op zich nemen en veelal zal de familie nachtelijke waakdiensten op zich nemen.

Actuele ontwikkelingen en achtergronden


Burenparticipatie

Burendag logoZorgfix is actief bezig met projecten gericht op burenparticipatie in de zorgverlening aan cliënten.

In het kader van de nationale Burendag organiseerde Zorgfix een Thuiszorgtoer, een zorgbeleving op wielen in Almere Stad. De Burendag is een jaarlijks terugkerend evenement in het vierde weekend van september.


MEZZO

Mezzo logoMezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat 'op eigen wijze' wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers en zetten ze zorgvrijwilligers in bij hulpvragers.

Meer weten over Mezzo? Kijk op www.mezzo.nl


Dag van de Mantelzorg

Logo Dag van de MantelzorgDe Dag van de Mantelzorg is een jaarlijks evenement op 10 november waarbij mantelzorgers extra erkenning krijgen voor hun waardevolle werk van welzijnsorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, kerken, verenigingen en werkgevers in heel Nederland.

 

VMCA
VMCA logoDe VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere) is er voor vrijwilligers en mantelzorgers en maakt zich sterk voor een sociale stad. Ondersteuning vindt plaats door o.a. gespreksgroepen mantelzorg, telefonisch spreekuur door consulenten, vraagbaakmiddag voor informatie over voorzieningen e.d., hulp bij het invullen van formulieren, ondersteuning bij het aanvragen van hulp. Ook is er een divers aanbod voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld NAH, dementie).

Gepubliceerd in Ondersteuning