Beleid

Een organisatie die haar dienstverlening op orde wil hebben, heeft nagedacht over wat ze doet, hoe ze dat goed doet en hoe ze ervoor zorgt dat goed te blijven doen. Liever nog: steeds beter. Daarvoor is kwaliteitsbeleid nodig. Zorgfix is primair een zorgverlener met focus op de cliënt, maar heeft op diverse terreinen beleid geformuleerd.  

Afgezien van de organisatorische noodzaak om vanuit een duidelijke beleidsvisie te werken, zijn er ook wetten en regels die zorginstellingen daartoe verplichten. In één zin komt het kwaliteitsbeleid hierop neer: verantwoorde zorg wordt bereikt vanuit een bewust beleid met een systematisch kwaliteitssysteem en regelmatige verslaglegging. Onderdelen van ons kwaliteitsbeleid zijn nota's en activiteiten gericht op heel specifieke onderwerpen.

Medicatieveiligheid 

Zo hebben wij bijvoorbeeld een beleid voor medicatieveiligheid. Dat begint met een document, waarover goed is nagedacht, en waarin staat hoe wij de medicatieveiligheid in onze organisatie garanderen. Maar daarmee houdt het niet op. Onderdeel van het beleid is ook het informeren en instrueren van de medewerkers die ermee te maken krijgen. En regelmatige controle op de naleving ervan. En wat te doen als er een incident is. 

Opleidingsplan

Een ander voorbeeld is ons beleid ten aanzien van de kennis en kunde van onze zorgprofessionals: het opleidingsplan. We monitoren de deskundigheid van onze mensen, stimuleren en helpen ze bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zodat ze niet alleen steeds beter functioneren, maar er zich ook goed bij voelen.