Kwaliteit

Kwaliteit. Weinig andere begrippen zijn zo veelomvattend als deze. Iedereen geeft er zijn eigen betekenis aan. Wij ook. En wij staven onze bewering dat we een kwalitatief hoogwaardige zorgverlener zijn. Dat doen we op verschillende manieren.

Allereerst moeten we er zijn voor de cliënt en de dingen op de juiste manier doen. Dat moet op de afgesproken tijd en met een goed resultaat. Ofwel: onze inzet is op tijd, veilig en effectief.

Mensen

Om dat te kunnen doen moeten we de juiste mensen op de juiste plek hebben. Professionals met terzake doende kennis en ervaring. En omdat het thuiszorg is, ook een bovengemiddelde aandacht voor een ander. Onze medewerkers beschikken over de benodigde en de juiste faciliteiten. Zorgfix is een innovatieve thuiszorginstelling en wij maken intensief gebruik van hedendaagse mobiele apparatuur.

Organisatie

Om onze zorgverleners optimaal hun werk te laten doen, hebben we ons werk goed georganiseerd. 'Op kantoor' werken mensen die evenzeer gepassioneerd zijn als de zorgverleners. We hebben helder en praktische beleid vastgesteld en controlemechanismen om onze eigen prestaties te kunnen toetsen. Er is een bestuur dat wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Borging

Zorgfix is aangesloten bij diverse branche-organisaties en houdt zich aan de regels die overheid en branchevertegenwoordigers hebben opgesteld. Deze regels en de toepassing hiervan worden regelmatig getoetst door externe partijen. En met resultaat! Bekijk hier bijvoorbeeld onze ISO kwaliteitscertificering 2015-2018*.

We hebben ons kwaliteitsmanagement goed opgezet. Maar centraal bij Zorgfix blijft de focus op aandacht voor de cliënt. Onze inzet is op tijd, veilig en effectief.

* de certificering ISO 9001 betreft alleen onze thuiszorgwerkzaamheden. Onze locatie voor respijtzorg, het Logeerhuis, en onze thuiszorgwinkel zijn in deze buiten beschouwing gelaten.