Onze organisatie

Zorgfix is een thuiszorgorganisatie. Onze focus ligt op het bieden van goede zorg bij de mensen thuis. Daarom is het merendeel van onze medewerkers zorgverlener. Iemand die verzorgt, verpleegt of begeleidt.

Om die veldwerkers zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen is er ook een ondersteunende organisatie. Die is klein en efficiënt. Geen topsalarissen, bonussen en dure auto's. We hebben één directeur, een raad van toezicht en een cliëntenraad.

We voeren beleid waarover is nagedacht en dat meer dan perfect aan de toetsingscriteria voldoet. We gaan zorgvuldig met de cliënten en met de medewerkers om. We investeren in ontwikkeling van kennis en kunde van de zorgverleners, ze leren niet alleen elke dag bij, maar ook door extra scholing. En zo zorgen we dat onze teamleden hun werk met plezier en daardoor bevlogen kunnen doen.

Uitgangspunt van de organisatie is dat vertrouwde gezichten, geoefende handen en persoonlijke aandacht de kwaliteiten zijn die een cliënt van een thuiszorgmedewerker kan verwachten.

Samen zorgen

Zorgen is mensen voor mensen. Of nog beter: mensen mét mensen. Dat betekent: het samen doen. Van meet af aan maken wij aan onze cliënten, hun verwanten en andere betrokkenen duidelijk dat zorg altijd teamwerk is. Dat goede zorg voor iemand niet alleen ons werk is. 

Kleinschaligheid, laagdrempeligheid, oprechte interesse, flexibiliteit en er voor een ander zijn, dat zijn kenmerken van Zorgfix.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid en rekenen erop dat anderen dat ook doen. Maar gebeurt dat niet, dan durven wij dat bespreekbaar te maken. Want het belang van de cliënt gaat voor. Daarvoor moeten we niet alleen deskundig en ervaren in ons vakgebied zijn, maar ook menselijk en betrokken.

Misschien dat wij ons daarmee wat onderscheiden van andere zorgaanbieders. Onze ervaring is echter dat onze cliënten én hun verwanten onze duidelijke aanpak en heldere communicatie erg waarderen.

Onze geschiedenis

Image

Zorgfix start

Juli 2011

Zorgfix wordt opgericht door Susana Carvalho, zelf verpleegkundige. Zoals vaak waren persoonlijke motivatie en passie de aanleiding voor het starten van een nieuwe organisatie. De eerste locatie wordt de bolderweg in Almere. Vanuit deze locatie wordt met een klein maar gretig team de zorg verleend aan een gevarieerde groep cliënten.

Image

Groei

November 2013

In de eerste jaren wordt er flink aan de weg getimmerd. Zorgfix groeit uit zijn jasje en start hiernaast andere initiatieven zoals de Zorgfix-winkel waar o.a. hulpmiddelen worden verkocht. Omdat er naast de winkelruimte ook aardig wat kantoorruimte beschikbaar is wordt besloten om het hoofdkantoor te verplaatsen naar hetzelfde pand in Lelystad.

Image

Terug naar Almere

Februari 2014

Omdat het aantal cliënten in Almere explosief groeit wordt het onwenselijk om in Lelystad te blijven. Er wordt gezocht naar een mooie centrale plek in Almere en die wordt gevonden in het gedeelde bedrijvenpand The Cube pal aan de A6. Het kantoorteam breidt zich uit en er wordt een flink aantal zorgverleners aangenomen en/of opgeleid.

Image

Het Logeerhuis wordt geopend

Juni 2015

Zorgfix signaleert een tekort aan respijtzorg bedden in Almere en opent daarom Het Logeerhuis. Hier kunnen mensen tijdelijk terecht als het thuis even niet meer lukt met de zorgvraag of als er tijd nodig is om de thuissituatie geschikt te maken (na bijvoorbeeld een medische ingreep). Verder biedt Het Logeerhuis mantelzorgers de kans om er even tussenuit te gaan terwijl Zorgfix de zorg van de cliënt overneemt.

Image

Professionalisering & verhuizing

Januari 2017

De oude locatie van het hoofdkantoor blijkt niet langer toereikend voor een professionaliserende organisatie. Er wordt gezocht naar een locatie die meer kan bieden qua faciliteiten en het zorg leveren anno nu. Deze plek wordt gevonden op de Wisselweg 33, de oude stek van Leaseplan. Voorlopig onze eindbestemming maar wie weet wat de toekomst brengt.

Onze geschiedenis

Image

Zorgfix start

Juli 2011

Zorgfix wordt opgericht door Susana Carvalho, zelf verpleegkundige. Zoals vaak waren persoonlijke motivatie en passie de aanleiding voor het starten van een nieuwe organisatie.

Image

Groei

November 2013

In de eerste jaren wordt er flink aan de weg getimmerd. Zorgfix groeit uit zijn jasje en start hiernaast andere initiatieven zoals de Zorgfix-winkel waar o.a. hulpmiddelen worden verkocht. Zorgfix verhuist naar Lelystad.

Image

Terug naar Almere

Februari 2014

Omdat het aantal cliënten in Almere explosief groeit wordt het onwenselijk om in Lelystad te blijven. Er wordt gezocht naar een mooie centrale plek in Almere en die wordt gevonden in het gedeelde bedrijvenpand The Cube pal aan de A6.

Image

Het Logeerhuis wordt geopend

Juni 2015

Zorgfix signaleert een tekort aan respijtzorg bedden in Almere en opent daarom Het Logeerhuis. Hier kunnen mensen tijdelijk terecht als het thuis even niet meer lukt met de zorgvraag of als mantelzorger.

Image

Professionalisering & verhuizing

Januari 2017

De oude locatie van het hoofdkantoor blijkt niet langer toereikend voor een professionaliserende organisatie. Er wordt verhuisd naar de Wisselweg 33, de oude stek van Leaseplan. Voorlopig onze eindbestemming.