Verklaring Zorgfix Thuiszorg betreffende COVID-19 (CORONA) virus

corona afbeelding

De maatregelen rondom het Covid-19 (Corona) virus hebben de samenleving inmiddels flink geraakt. Zoals het er nu naar uitziet zullen de komende maanden in het teken staan van de bestrijding van deze ziekte en het gecontroleerd behandelen van patiënten.

Daar waar veel bedrijven hun deuren hebben gesloten vormen wij als thuiszorgorganisatie juist een van de frontlinies in de strijd tegen Corona. De zorg gaat gewoon door. Daar staan wij voor.

Wij zorgen voor de meest kwetsbare mensen. Daarbij nemen onze medewerkers dagelijks het risico om met Corona in aanmerking te komen. Simpelweg door hun werk uit te voeren. Hoe goed wij er ook voor zorgen dat hun risico’s tot het minimum beperkt blijven, kunnen we nooit garanderen dat niemand van ons ziek zal worden.

U begrijpt dat we beide kanten van ons werk goed in de gaten houden: de cliënten en onze medewerkers. Het streven is om onze cliënten zonder onderbreking te blijven bedienen. We zijn ons er echter ook bewust van dat niemand zich volledig kan afschermen tegen de gevolgen van deze virusuitbraak. Openheid en goede informatie is nu het meeste nodig. Hierom stellen wij u in kennis van onze maatregelen.

Maatregelen binnen Zorgfix

Naar aanleiding van de adviezen van de overheid en het RIVM heeft Zorgfix de volgende maatregelen genomen.

Onze cliënten de hulp bieden die zij nodig hebben is en blijft onze prioriteit. In het geval van (vermoedelijke) besmetting zullen wij bekijken wat er nodig is en in de meeste gevallen kunnen wij – in samenwerking met de mantelzorgers – de noodzakelijke zorg blijven leveren.

Hiernaast gaan wij de cliënten in sociale isolatie de komende tijd extra service aanbieden met betrekking tot de dagelijkse benodigdheden (zoals bijvoorbeeld de boodschappen).

Zoals altijd zullen we samen oplossingen vinden.

Onze zorgmedewerkers zijn momenteel het waardevolst én ook het schaarst. Het is onvermijdelijk dat zij te maken krijgen met het virus. Omdat zij cliënten behandelen die het virus hebben opgelopen of omdat zij zelf (of iemand in hun persoonlijke leven) ziek zijn geworden. Wij volgen het landelijk beleid en zetten ook in op spreiding van het ziektebeeld. 

Momenteel hebben we geen tekenen ontvangen dat medewerkers het virus onder de leden hebben. Wij monitoren dagelijks hun gezondheid en bij het eerste vermoeden en/of klachten zal worden bekeken welke maatregelen er nodig zijn.

Ons hoofdkantoor zal de komende periode nauwelijks bezet zijn. Onze medewerkers in de wijk worden gewoon ondersteund en gefaciliteerd. Voorlopig doen de kantoormedewerkers dat vanuit huis. Al onze systemen zijn ingericht om dit mogelijk te maken.

Tot slot
Wij zijn ons ervan bewust dat wij met zijn allen de komende tijd aan een andere manier van leven moeten wennen. We zullen er mee om leren gaan dat voorlopig niet alles gaat zoals we gewend waren. Dit vergt geduld en begrip voor elkaar.

Deze crisis gaan we het hoofd bieden, daar zijn wij van overtuigd. En als altijd staat Zorgfix voor u klaar.

Handelingen tegen het coronavirus

Bekijk hieronder welke maatregelen u kunt treffen tegen (verspreiding van) het Corona-virus. Bron: Rijksoverheid.