Image

Hoe werkt Vera Versterkt?

Met de applicatie Vera Versterkt leveren we digitale ondersteuning van de zelfzorg thuis. Patiënten en hun mantelzorgers kunnen daarbij gebruik maken van beeldschermzorg, krijgen tips en adviezen via de app en kunnen bijvoorbeeld samen een agenda beheren.

Hiernaast is er de mogelijkheid om binnen de app een alarmknop aan te vragen.* Hiermee gaat er een noodsignaal naar vooraf ingestelde contacten zodat deze direct actie kunnen ondernemen. Het is zelfs mogelijk om de GPS-locatie van het gebruikte apparaat door te laten geven zodat men altijd op elke plek kan worden geholpen (optioneel voor de gebruiker).

Snel contact met de zorgprofessional

Met Vera Versterkt is er altijd een verpleegkundige dichtbij. Zij geeft gepersonaliseerde ondersteuning en zorg. Voor cliënten en hun omgeving (naasten, mantelzorgers en vrijwilligers). Zodat we samen werken aan het verbeteren van gezondheid én sociaal functioneren. 

* momenteel is deze functionaliteit alleen nog maar beschikbaar via een Smartwatch.
Direct en veilig contact met dierbaren of verzorgers.

Direct en veilig contact via (beeld)bellen of tekstberichten.
Met vrienden, familie en medisch specialist.

Image

Geheugensteuntjes, afspraken en taken in één handig overzicht. Ingesteld door uzelf of uw verzorger(s).

Handige informatie om sneller te herstellen of om zelf zorgtaken aan te leren.

Via de app ontvangt u handige informatie die uw herstel en zelfredzaamheid bevorderen.

In een noodsituatie kunt u met een druk op de knop hulp inroepen.

In een noodsituatie kunt u met een druk op de knop hulp inroepen. Zo kunt u met een veilig gevoel uw ding doen.

Voor wie is Vera Versterkt?

In principe is Vera inzetbaar voor iedereen, maar in de praktijk merken wij dat kwetsbare ouderen het meeste baat bij hebben bij het gebruik ervan.

Soms ter vervanging van zorgmomenten waarbij een verpleger of verzorger fysiek aanwezig moest zijn maar ook als toevoeging of ondersteuning van de zorg.

We merken dat het cliënten meer bewegingsvrijheid geeft. Zo hoeven sommige cliënten bijvoorbeeld niet meer de hele dag te wachten tot iemand van de thuiszorg langskomt en is een kort contact moment via Vera voldoende. Anderen durven meer omdat ze weten dat ze via de applicatie snel contact kunnen leggen met hulpverleners.

Constant in ontwikkeling
We hopen in de toekomst de applicatie zodanig door te ontwikkelen dat we voor veel verschillende ziektebeelden een standaard pakket aan diensten en informatie kunnen bieden. Hiermee laten we ons aanbod nog beter aansluiten bij de gebruiker.

Kunnen wij u helpen? Neem contact met ons op

“Dankzij Vera voel ik me een stuk fitter”. Tegenwoordig doe ik dagelijks mijn oefeningen. “Klokslag elf uur nodigt Vera mij uit om even lekker te bewegen”.

Dhr. Reinders, 64 jaar

Eén keer per week heeft mevrouw Veltman een beeldschermgesprek met de wijkverpleegkundige. “Vera geeft me een veilig gevoel, ze houdt me goed in de gaten”.

Mevr. Veltman, 82 jaar

“Eerst dit pilletje, dan dat zalfje en hoe moet ik dat dan aanbrengen? Daarna weer een ander pilletje. Niet vergeten genoeg te drinken. Het is allemaal wat. Gelukkig heb ik online hulp van Vera".

Mevr. de Vries, 56 jaar

Sinds de hartoperatie ben ik wat angstig om alleen de straat op te gaan. “Dankzij die alarmknop durf ik meer te doen, nooit de deur uit zonder Vera”.

Dhr. van Opheusden

Vera voor zorgverleners en zorgverzekeraars

We hebben met elkaar de opgave om de zorg in Nederland op het goede niveau te houden. Door toename van chronische ziekten, vergrijzing en psychosociale problemen, zien we in de zorg dat de werkdruk alleen maar toeneemt. De huidige crisis werkt hier zeker niet aan mee.

Wij geloven erin dat digitaal ondersteunde zelfzorg een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de houdbaarheid van de zorg en tegelijk winst aan gezondheid.

Wij zijn zorgverleners. Ons richtpunt is om de kwaliteit van leven te verbeteren (gezondheid en welzijn). Dit betekent niet alleen fysieke zorg 'aan het bed', maar ook oprechte aandacht. Met Vera Versterkt! hopen we deze visie naar een hoger plan te tillen.

Vera Versterkt wordt mogelijk gemaakt door:

ImageImageImage