Hoe vraagt u thuiszorg aan

Als u behoefte krijgt aan zorg, dan is het allemaal al niet zo gemakkelijk meer. Daarom proberen we bij Zorgfix de aanvraag van zorg zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken. Hieronder leest u hoe we dat doen. Maar het advies is: bel ons.

Er zijn twee routes om thuiszorg te krijgen. De ene is snel en daar merkt u meestal niet heel veel van. De andere verlangt meer inspanning van u en het kost enige tijd voordat de zorg kan worden geboden. In beide gevallen moet er wel een indicatie worden aangevraagd. Ofwel de overheid (tegenwoordig meestel de gemeente) of een verzekeraar zal de kosten voor de zorg voor haar rekening moeten nemen. Vaak helpen wij onze cliënten met het formuleren van de exacte zorgvraag en het doen van de aanvraag.

Thuiszorg vanuit een andere zorgomgeving

Komt u uit een ziekenhuis of een andere zorginstelling, dan is meestal sprake van een transfer: een overdracht. U ontvangt dan al zorg, maar die moet nu bij u thuis geboden worden. Zorginstellingen stemmen de overdracht van de zorg onderling af. Het komt er dan op neer dat een arts, verpleegkundige of praktijkondersteuner ons benadert met de vraag of wij u in onze zorg kunnen opnemen. Als het goed is bent u bij de keuze van vvt-instelling betrokken geweest voordat men contact met ons zocht. Wij krijgen de relevante medische informatie van de andere zorgaanbieder. Die hebben wij nodig om ons zorgplan voor u compleet en dus veilig te maken. Maar daar heeft u dus geen omkijken naar. En het kost ook weinig tijd. U verhuist gewoon van de ene naar de andere plek (namelijk naar huis) en wij komen ons over u ontfermen.

Thuiszorg voor beginners

Meestal beginnen boekjes of cursussen met zo'n titel, maar hier bedoelen wij de cliënten mee voor wie de zorg thuis begint. Het is iets dat je moet gaan regelen, niet door een calamiteit of spoed, maar gewoon omdat er hulp nodig is. Thuiszorg vanuit huis aanvragen is voor velen een groot raadsel. De arts geeft aan dat zorg wenselijk is, maar daarna bent u op uzelf aangewezen als het aankomt op het vinden van een zorgaanbieder, de zorgsoort, de indicatie en de eigen bijdrage. Er is ook goed nieuws. Meestal helpen wij onze cliënten hierbij. Dit zijn de stappen die doorlopen moeten worden:

  • Zorgvraag. Uw zorgbehoefte moet worden vastgesteld. Een (huis)arts geeft in algemene zin aan dat er zorg geleverd moet worden, maar laat het verder aan u die in te vullen.
  • Instanties. U moet bekijken welke instanties hiervoor aangesproken moet worden. Is het verzekerde zorg of is een vergoeding van de overheid/gemeente.
  • Aanvraag. U maakt een afspraak met de vvt-instelling naar wens (bijvoorbeeld Zorgfix). De wijkverpleegkundige komt op bezoek om de zorg tot in detail af te stemmen. Hieruit vloeit een indicatie en een zorgplan. De indicatie bepaalt welke zorg u vergoed krijgt.
  • Zorgplan. Naast de indicatie vormen we, in overleg met de cliënt, een zorgplan. Hierin worden de afspraken qua zorg tot in detail uiteen gezet. Ook maken wij hierin duidelijk wie de contactpersonen zijn en tot hoeverre uw sociale kring kan assisteren in de zorgverlening.
  • Zorgen. Als we het eens zijn over het zorgplan en de daaraan verbonden zorgovereenkomst kunt u op ons rekenen.

Gerelateerde items (op tag)