Toon items op tag: kwaliteit

zaterdag, 01 september 2018 16:09

Zorgfix behaalt opnieuw kwaliteitscertificering

In september 2018 heeft een hercertificering van ons kwaliteitskenmerk plaatsgevonden. Zorgfix heeft hiermee de overstap van de ISO 2008 naar de 2015 versie gemaakt. Hiermee voldoet de organisatie wederom aan de allerlaatste kwaliteitsnormen.

Natuurlijk blijft Zorgfix zich altijd inzetten voor verbetering en ook in de komende jaren zullen herkeuringen plaatsvinden om te borgen dat we up-to-date blijven met onder andere wet- en regelgeving en de steeds veranderende normen op het gebied van zorgverlening.

Gepubliceerd in Nieuwsberichten
woensdag, 13 juni 2018 13:03

Cookie-beleid

Op deze website maken we gebruik van cookies. We vinden het belangrijk u daarover te informeren en te vertellen waarvoor de cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van deze website worden meegezonden, op uw computer/mobiel apparaat worden geïnstalleerd en bij een volgend bezoek aan deze website worden herkend. We maken gebruik van de volgende typen cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten werken. Een voorbeeld is de cookie die ervoor zorgt dat u deze cookie-melding de volgende keer niet meer krijgt als u in de cookie-melding op OK hebt geklikt.

Cookies om bezoek te kunnen meten

Om te kunnen meten hoe onze website wordt gebruikt, gebruiken we Google Analytics. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld zien welke pagina’s worden bezocht, hoe vaak en hoe lang. Zo krijgen we informatie waarmee we de website kunnen verbeteren.

Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat uw IP-adres niet wordt achterhaald en er ook geen andere naar een persoon herleidbare gegevens worden doorgegeven aan Google. De geanonimiseerde informatie wordt verzonden naar de servers van Google Inc. in Amerika.

Cookies voor social media integratie

Onze website bevat artikelen die u via ‘share-buttons’ kunt delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, en Google cookies. Deze cookies worden pas geplaatst op het moment dat u op de button klikt. Klikt u niet op de button, dan worden er geen cookies geplaatst. Voor meer informatie over de gegevens die deze bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Liever geen cookies toestaan?

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Ook wanneer u de cookies weigert, blijft de website werken, maar sommige functionaliteiten zullen minder goed werken.

Heeft u de keuze gemaakt cookies (deels) toe te staan of te weigeren en wilt u later deze keuze wijzigen? Dan kunt u uw keuze wijzigen via de cookie interface links-onderaan deze pagina.

Privacy reglement

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt in de lijn die wij volgen ter bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Meer informatie omtrent ons privacybeleid treft u aan in onze privacy reglement.

Gepubliceerd in Kwaliteit
zondag, 17 augustus 2014 02:00

Beleid

Een organisatie die haar dienstverlening op orde wil hebben, heeft nagedacht over wat ze doet, hoe ze dat goed doet en hoe ze ervoor zorgt dat goed te blijven doen. Liever nog: steeds beter. Daarvoor is kwaliteitsbeleid nodig. Zorgfix is primair een zorgverlener met focus op de cliënt, maar heeft op diverse terreinen beleid geformuleerd.  

Afgezien van de organisatorische noodzaak om vanuit een duidelijke beleidsvisie te werken, zijn er ook wetten en regels die zorginstellingen daartoe verplichten. In één zin komt het kwaliteitsbeleid hierop neer: verantwoorde zorg wordt bereikt vanuit een bewust beleid met een systematisch kwaliteitssysteem en regelmatige verslaglegging. Onderdelen van ons kwaliteitsbeleid zijn nota's en activiteiten gericht op heel specifieke onderwerpen.

Medicatieveiligheid 

Zo hebben wij bijvoorbeeld een beleid voor medicatieveiligheid. Dat begint met een document, waarover goed is nagedacht, en waarin staat hoe wij de medicatieveiligheid in onze organisatie garanderen. Maar daarmee houdt het niet op. Onderdeel van het beleid is ook het informeren en instrueren van de medewerkers die ermee te maken krijgen. En regelmatige controle op de naleving ervan. En wat te doen als er een incident is. 

Opleidingsplan

Een ander voorbeeld is ons beleid ten aanzien van de kennis en kunde van onze zorgprofessionals: het opleidingsplan. We monitoren de deskundigheid van onze mensen, stimuleren en helpen ze bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zodat ze niet alleen steeds beter functioneren, maar er zich ook goed bij voelen. 

Gepubliceerd in Kwaliteit
maandag, 04 augustus 2014 02:00

Kwaliteit

Kwaliteit. Weinig andere begrippen zijn zo veelomvattend als deze. Iedereen geeft er zijn eigen betekenis aan. Wij ook. En wij staven onze bewering dat we een kwalitatief hoogwaardige zorgverlener zijn. Dat doen we op verschillende manieren.

Allereerst moeten we er zijn voor de cliënt en de dingen op de juiste manier doen. Dat moet op de afgesproken tijd en met een goed resultaat. Ofwel: onze inzet is op tijd, veilig en effectief.

Om dat te kunnen doen moeten we de juiste mensen op de juiste plek hebben. Professionals met terzake doende kennis en ervaring. En omdat het thuiszorg is, ook een bovengemiddelde aandacht voor een ander. Onze medewerkers beschikken over de benodigde en de juiste faciliteiten. Zorgfix is een innovatieve thuiszorginstelling en wij maken intensief gebruik van hedendaagse mobiele apparatuur.

Om onze zorgverleners optimaal hun werk te laten doen, hebben we ons werk goed georganiseerd. 'Op kantoor' werken mensen die evenzeer gepassioneerd zijn als de zorgverleners. We hebben helder en praktische beleid vastgesteld en controlemechanismen om onze eigen prestaties te kunnen toetsen. Er is een bestuur dat wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht.

Zorgfix is aangesloten bij diverse branche-organisaties en houdt zich aan de regels die overheid en branchevertegenwoordigers hebben opgesteld. En tot slot hebben wij een cliëntenraad en een klachtenregeling.

We hebben ons kwaliteitsmanagement goed opgezet. Maar centraal bij Zorgfix blijft de focus op aandacht voor de cliënt. Onze inzet is op tijd, veilig en effectief.

 

 

Gepubliceerd in Wij zijn Zorgfix
woensdag, 30 juli 2014 02:00

Klachtenregeling

Elke dag opnieuw doen wij ons best om ons werk zo goed mogelijk te doen. En we proberen aan u uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over Zorgfix. 

De termen klachten en klagen hebben een negatieve klank. Wij zouden willen dat dat niet zo was. Want wij vinden klachten weliswaar niet fijn, maar wel goed. Want klachten zijn een kans om van fouten te leren en de zorgverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Daarom gaat Zorgfix zeer zorgvuldig met klachten om en reageren wij er adequaat op. 

Veel mensen vinden klagen lastig. Of eng. Toch is het beter om ons wel te laten weten als u ergens mee zit. Vindt u het moeilijk om zelf uw ontevredenheid te bespreken, vraag dan gerust een familielid of een vriend(in) om u daarbij te helpen. Zij kunnen namens u uw zorg verwoorden of uw klacht bij Zorgfix indienen. Bedenk altijd dat wij van u graag uw klacht horen, maar u niet zullen behandelen als een klager. Wij zijn immers ook mensen met hun sterke en minder sterke punten, en uw aandachtspunten helpen ons beter te functioneren. 

Praat met uw zorgverlener

U kunt uw aandachtspunt, ontevredenheid of klacht het beste zo gauw mogelijk bespreken met de medewerker van Zorgfix die de zorg aan u verleent. Dat is verreweg het snelst en het gemakkelijkst. En ze bijten niet hoor. Maar, mocht het gesprek met de medewerker niet tot een bevredigende oplossing leiden of heeft u een klacht die niet de medewerker betreft maar de organisatie, dan kunt u telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per brief) contact opnemen met de zorgmanager van Zorgfix.

Contactgegevens

Zorgfix Thuiszorg
t.a.v. Zorgmanager
Postbus 1375
1300 BJ Almere
Telefoon: 036 - 537 08 43
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Snelle interne behandeling

Als u niet helemaal tevreden met ons bent, moet er snel wat gebeuren. Zorgfix bevestigt binnen twee werkdagen schriftelijk de ontvangst van uw klacht en vraagt de Zorgmanager van zorgfix om binnen vijf werkdagen contact met u op te nemen. De zorgmanager biedt ondersteuning en/of bemiddeling bij het zoeken naar een oplossing door uw inbreng helemaal duidelijk en objectief in kaart te brengen. En soms leidt dat al meteen tot een oplossing waarmee u helemaal tevreden bent.

Naar de externe klachtencommissie

Mocht de afhandeling van uw klacht door Zorgfix niet tot een voor u bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Expertisecentrum Klacht en Gezondheidsrecht, kortweg ECKG. De klachtenfunctionaris van deze organisatie bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen.

De klachtencommissie, onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter, is bedoeld om een objectieve beoordeling van de klachten te waarborgen, opdat de leden voldoen aan de wetgeving. De klachtencommissie van ECKG gaat na of klachten ingediend door cliënten van de aangesloten leden ontvankelijk zijn. Klachten kunnen worden ingediend door of namens de cliënt en door nabestaanden van een overleden cliënt. 

Hoewel het raadzaam is uw klacht eerst met Zorgfix te bespreken, bent u daartoe niet verplicht. U kunt uw klacht ook meteen bij de Stichting Expertisecentrum Klacht en Gezondheidsrecht indienen. Deze commissie stelt Zorgfix in dat geval binnen drie werkdagen in kennis van uw klacht.

Klachtencommissie ECKG

Postadres:
Stichting Expertisecentrum Klacht en Gezondheidsrecht
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Lombokstraat 20,
2022 BJ, Haarlem

Overige contactinformatie:
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 023-7001210 (9.00 - 12.00)

De Geschillencommissie

In het onwaarschijnlijke geval dat u het ook niet eens kunt zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u uw situatie als een geschil voorleggen aan De Geschillencommissie, de organisatie in Nederland voor het beoordelen van consumentenklachten. Eén van de commissies is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Meer informatie kunt u vinden op de website van De Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Contactinformatie van De geschillencommissie:
Postbus 90600
2509 LP, Den Haag
Tel: 070 - 310 53 10

CAK

Heeft uw klacht betrekking op de vaststelling van uw inkomen en/of de inning van de Eigen Bijdrage door het CAK, dan kunt u daarvoor niet bij Zorgfix of bij de Klachtencommissie van BTN terecht. In dat geval dient u zich te wenden tot het CAK. Het CAK heeft eigen brochures over het indienen van klachten of het maken van bezwaar. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de officiële Klachtenregeling van Zorgfix. Deze regeling is opgenomen in de brochure Leveringsvoorwaarden, Klachtenregeling en Cliëntregistratie/Privacyreglement die iedere cliënt van Zorgfix ontvangt bij aanvang van de zorgverlening.

Nog eens op uw gemak nalezen?

We hebben de volgende documenten voor u samengesteld zodat u deze nog eens rustig na kunt lezen. Bij de documenten vindt u ook de laatste versie van het klachtenformulier welke u nodig heeft als u een klacht indient bij onze klachtencommissie:

Gepubliceerd in Kwaliteit
woensdag, 30 juli 2014 02:00

Missie en Visie

"Zorgen moet je niet maken, maar doen" - dat is onze lijfspreuk. Het is waaraan wij elke dag invulling geven. Met passie, professionaliteit en zachtmoedigheid. Wij houden van ons werk, want wij houden van mensen. Wij zijn Zorgfix.

Zorgfix is vernieuwend, ambitieus en luistert actief naar onze klanten. We organiseren de zorg en ondersteuning - van preventie tot nazorg. Hierbij staat het naadloos aansluiten van verschillende zorgvormen voorop. We passen ons hierbij zo veel mogelijk aan op de zorgbehoefte van de cliënt. Deze staat immers centraal.

We excelleren in dat wat we doen: het leveren van deskundige zorg in een veilige omgeving conform de professionele standaarden. In onze houding en gedrag dragen wij altijd onze kernwaarden uit: deskundigheid, betrokkenheid & betrouwbaarheid.

We ontvangen mensen in een prettige omgeving of komen bij mensen thuis, om de behoefte aan zorg en ondersteuning in samenspraak in te vullen. Wij gaan (zo nodig) de samenwerking aan met andere partners in de regio om een op elkaar aansluitende zorglevering te kunnen realiseren voor onze cliënten.

Met deze inzet helpen wij onze klanten de regie op hun eigen leven zolang mogelijk te behouden.

Gepubliceerd in Kwaliteit
woensdag, 30 juli 2014 02:00

Huisregels

Binnen iedere organisatie gelden schriftelijke en mondelinge spelregels die noodzakelijk zijn voor een goede samenwerking. Een aantal belangrijke zaken hebben wij daarom vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement. Onze huisregels voldoen aan de geldende regelgeving en behandelen zaken als de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en derden. 

Een aantal huisregels benoemen we hier. Deze regels zijn er om het niveau van onze zorgverlening te waarborgen, om voor zowel cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden en ter instructie van ons personeel.

Wat we wel doen

  • Iedereen gaat op een vriendelijke, gelijkwaardige en respectvolle manier met elkaar om, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de cliënten;
  • Medewerkers behandelen cliënten deskundig, professioneel en met aandacht voor hen als persoon;
  • Medewerkers van Zorgfix mogen cliënten vragen naar een identiteitsbewijs;
  • Iedereen respecteert de noodzakelijke rust voor onze cliënten;
  • Iedereen volgt bij calamiteiten de aanwijzingen van medewerkers, politie en brandweer op;
  • Iedereen vraagt vooraf toestemming aan leidinggevende en betrokkene(n) voor het maken van foto- en/of filmopnamen.

Wat we niet doen

  • Verbaal of lichamelijk geweld, bedreiging, intimidatie, agressie, discriminatie of andere ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd;
  • Niemand heeft alcohol, drugs en/of andere geestverruimende middelen bij zich zonder verkregen toestemming en/of zonder medische noodzaak;
  • Niemand draagt wapens, van welk soort dan ook;
  • Niemand rookt op andere plekken dan de speciaal daartoe aangewezen ruimten.

Waar gelden deze regels?

Deze huisregels gelden voor gebouwen en (parkeer)terreinen van Zorgfix en álle werklocaties (dus ook bij de cliënten thuis). 

Handhaving

Bij diefstal, geweld, vandalisme en ander ongeoorloofd gedrag doet Zorgfix aangifte bij de politie. Bij het niet naleven van onze huisregels kan het bestuur de overtreder de toegang tot het gebouw en/of het terrein ontzeggen.

Aansprakelijkheid

Zorgfix is niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, cliënten of bezoekers.

Documentatie

Een uitgebreide beschrijving van de schriftelijke regels waarvan de organisatie, de medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten zich bewust moeten zijn, zijn te vinden in onze algemene voorwaarden en de documentatie hieronder:

Gepubliceerd in Kwaliteit
woensdag, 30 juli 2014 02:00

Cliëntenraad

Wie als zorginstelling de cliënt centraal stelt, moet goed weten wat die cliënt wil. Natuurlijk zijn onze zorgverleners zo intensief in contact met u, dat wij dat al heel goed weten. Maar daarnaast hebben wij ook een cliëntenraad. 

Voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening is het belangrijk dat onze cliënten invloed kunnen uitoefenen op ons. Dat doen ze natuurlijk in het dagelijkse contact met onze zorgverleners. Die dat weer aan de medewerkers op kantoor laten weten. Toch is het van belang om het ook formeel te regelen, zodat onze cliënten zich helemaal vrij kunnen uiten. Daarvoor heeft Zorgfix een cliëntenraad.

De cliëntenraad zet zich in om de wensen, meningen en ervaringen van de cliënten van Zorgfix Thuiszorg te verwoorden. De cliëntenraad bestaat vooral uit cliënten en/of voormalige cliënten en dat zijn dus allemaal ervaringsdeskundigen. Ze praten mee over bepaalde (beleids)zaken en geven zonodig advies. De organisatie neemt dit advies vervolgens mee in haar eindbeslissingen. Zo helpt de cliëntenraad ons onze dienstverlening nog meer toe te spitsen op onze cliënten en bovendien de kwaliteit van deze diensten te kunnen verbeteren.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers en heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Bestuur. Ook de wijze van samenwerking is vastgelegd in een reglement. De voorzitter van de cliëntenraad van Zorgfix Thuiszorg is de heer M. van Zwieten. De cliëntenraad erkent hiernaast Dhr. Spaan als lid. Momenteel wordt gezocht naar een derde lid.

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Wij vinden een cliëntenraad belangrijk, maar het is ook een verplichting die voorkomt uit de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De wet geeft ook aan hoe cliëntenraden en directies gezamenlijk de medezeggenschap vorm moeten geven. Daarbij is er speciale aandacht voor onderwerpen die van direct belang zijn voor het dagelijks leven van cliënten. Cliëntenraden hebben hierover een verzwaard adviesrecht, wat wil zeggen dat de directie het advies van de raad over deze onderwerpen niet zomaar naast zich neer kan leggen. Zorgfix Thuiszorg hanteert de richtlijnen van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en Actiz, branchevereniging voor de zorgterreinen verpleging, verzorging en thuiszorg.

Gepubliceerd in Kwaliteit
woensdag, 30 juli 2014 02:00

Governance code

De brancheorganisaties in de zorg (waaronder ActiZ) hebben in de zogenoemde 'Zorgbrede Governancecode' regels vastgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.

Zorgfix Thuiszorg onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en werkt op basis van de algemene aanvaarde beginselen van 'Corporate Governance', te weten: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden. Zorgfix Thuiszorg heeft gekozen voor een éénkoppig bestuur in de persoon van mevrouw S.P. de Figueiredo Carvalho.

De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Zorgfix Thuiszorg. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Toezicht vergadert ca. zes keer per jaar.

De Raad van Toezicht van Zorgfix Thuiszorg is aangemeld bij de NVTZ, een overkoepelende organisatie van toezichthouders in zorg en welzijn.

Gepubliceerd in Kwaliteit