Ondersteuning

Ondersteuning, dat is hulp aan cliënten die niet wordt vergoed, maar wel nodig is. Wie doet dat dan? Deze vraag is vraag die iedereen zich stelt na de grote veranderingen in de zorg in Nederland.

De inzet van mantelzorgers is onmisbaar geworden in Nederland. Dat was het altijd al, maar met de veranderingen van de organisatie van de zorg helemaal. Veel ondersteuning die mensen nodig hebben, wordt namelijk niet meer door de overheid of door de verzekeraars betaald. Zorgfix heeft de samenwerking met mantelzorgers structureel georganiseerd en we hanteren een duidelijk beleid. Zo zorgen we ervoor dat we - samen met anderen - kunnen excelleren in ons zorgaanbod.

In Nederland woont - spreekwoordelijk - niemand in een hutje op de hei. We hebben allemaal familie, vrienden en buren. We noemen hen de mantelzorgers. Door de veranderingen in de zorg is het nodig geworden dat ook zij een rol op zich nemen. Dat is niet meer vrijblijvend en het gaat zelden vanzelf. Want welke rol is voor wie weggelegd? Velen weten niet óf ze kunnen ondersteunen, wat dat precies inhoudt. En wat kan een familielid, wat wil een cliënt. Het is niet zo eenvoudig om de inspanningen van alle betrokken op elkaar af te stemmen en het is nog minder eenvoudig om ervoor te zorgen dat er altijd ondersteuning is. Zorgfix helpt daarbij.

Activering

Uit ervaring weten wij dat mantelzorg meestal niet vanzelf ontstaat. Het is niet zo dat mensen niet willen helpen. Maar vaak weten potentiële mantelzorgers niet eens dát ze kunnen helpen of weten ze niet wat het werk inhoudt. Het vinden van mantelzorgers is een taak van de cliënt zelf. Maar Zorgfix draagt actief bij aan het vinden van ondersteuners door kandidaat mantelzorgers duidelijk te informeren en actief om ondersteuning te vragen. Middels een intakegesprek maken wij het aanbod van mantelzorg transparant en beter inzetbaar.

Mantelzorgers en vrijwilligers

Eigenlijk gaat dit over dezelfde mensen. Mantelzorger is een verzamelterm voor iedereen die zich rond een hulpbehoevende schaart. Dat is vaak familie, heel regelmatig zijn het buren en vrienden en ook zijn het (onbekende) vrijwilligers. Maar natuurlijk is een onbekende vrijwilliger niet heel lang onbekend, want worden het snel vertrouwde gezichten.