Uw vraag

Zorgvraag is een behoefte. Net als eten, slapen en een huis. Liever nog: een thuis. Een behoefte is heel persoonlijk. Waar de een niet om maalt, daar kan de ander niet zonder.

Over zorgvraag is veel onduidelijk. Over wat u nodig heeft. En over wat echt niet hoeft. Deskundigen beoordelen uw zorgvraag. De eerste die dat doet is uw behandelaar: de specialist of huisarts. Hij of zij bepaalt de noodzaak van de zorg. Maar iemand anders betaalt die zorg. Welke zorg vergoed wordt is vastgesteld door de overheid en is afhankelijk van uw verzekering.

Maar uiteindelijk resulteert uw zorgvraag in een indicatie. De bevoegde personen geven daarin aan welke zorg u kunt gaan ontvangen en hoeveel daarvan vergoed gaat worden. Dan komt Zorgfix in beeld. Want die zorg, die moet geboden worden. Op tijd, veilig en effectief. 

Waar u altijd recht op heeft, is zorgaandacht en oprechte interesse. En dat is waar Zorgfix in excelleert. Van onze cliënten krijgen wij als cijfer een 9,1. Dat is het hoogste klanttevredenheids-cijfer van de regio.