Zorgfixwinkel.nl, onze webshop voor onder andere zorghulpmiddelen, mobiliteit & gezondheid is inmiddels alweer een aantal jaren in de lucht. Na een grondige evaluatie hebben wij er echter voor gekozen om (voorlopig) de stekker uit dit project te trekken.

Zorgfixwinkel.nl is een aantal jaren geleden bedacht met een bepaalde visie maar is nooit echt goed uit de verf gekomen. Wat een specialistische site met specifieke producten had moeten worden is eigenlijk uitgemond in een vrij reguliere webshop. Wij hopen in de toekomst de opgedane ervaring in te kunnen zetten voor andere (online) projecten.

In september 2018 heeft een hercertificering van ons kwaliteitskenmerk plaatsgevonden. Zorgfix heeft hiermee de overstap van de ISO 2008 naar de 2015 versie gemaakt. Hiermee voldoet de organisatie wederom aan de allerlaatste kwaliteitsnormen.

Natuurlijk blijft Zorgfix zich altijd inzetten voor verbetering en ook in de komende jaren zullen herkeuringen plaatsvinden om te borgen dat we up-to-date blijven met onder andere wet- en regelgeving en de steeds veranderende normen op het gebied van zorgverlening.

De komende jaren gaat het zorglandschap voor de thuiszorg in Almere drastisch veranderen. De zorgverzekeraars onder de koepel Avéro Achmea hebben in hun streven naar kostenvermindering besloten om slechts een beperkt aantal (thuis)zorgaanbieders in de regio een contract aan te bieden.

De nieuwe situatie (per 2018/2019)
Vanaf volgend jaar zijn er voor de regio Almere slechts 5 van de 72 (thuis)zorgaanbieders gecontracteerd om zorg te leveren. Zorgfix Thuiszorg zit daar niet bij. Wij kunnen daardoor mensen met één van de volgende verzekeringen niet meer op dezelfde manier bedienen.

•    AVÉRO ACHMEA
•    ZILVEREN KRUIS / ZIEZO
•    INTERPOLIS
•    AGIS (vanaf 2018 ZILVEREN KRUIS)
•    FBTO  
•    DE FRIESLAND
•    OZF
•    IAK (volmacht ACHMEA)
•    AEVITAE (volmacht ACHMEA)
•    PRO LIFE

UPDATE: voor 2018 zijn uiteindelijk aanvullende afspraken gemaakt met de verzekeraarskoepel Avéro Achmea/Zilveren kruis. Dit betekent dat wij in ieder geval in 2018 ook de zorg bij cliënten die bij één van deze verzekeringen zijn aangesloten kunnen garanderen. In 2019 zullen opnieuw gesprekken volgen over hoe deze samenwerking verder zal verlopen.

Zorgfix Thuiszorg is gestart met het leveren van professionele zorg aan de cliënten van het Hospice Almere. Het Hospice, een woonomgeving voor mensen in hun laatste levensfase, heeft vanaf 19 oktober intrekking genomen in Het Logeerhuis en zal hier gebruik maken van drie kamers.

De vrijwilligers van het Hospice zullen als gastheer/dame de dagelijkse verzorging aan de cliënten bieden.

De oude locatie van het Hospice voldeed niet langer aan de wensen van het hospice waardoor zij op zoek zijn gegaan naar een nieuwe locatie. Tot een definitieve locatie is gevonden zal het Hospice in het Logeerhuis verblijven.

Maria la Vecchia (HR-manager Zorgfix) heeft voor het blad Onderwijs en Gezondheidszorg een interessant interview afgegeven.

Samen met Jacqueline Karsten van ROC Amsterdam vertellen zij hierin over hun huidige en toekomstige werk voor het project ‘Werken in de wijk in de 21ste eeuw’. Uiteraard komen hierin het waarom en de hoe voorbij maar ook wat studenten en cliënten hierin (kunnen) gaan betekenen. Lees hier het volledige artikel.

Pagina 1 van 4