Medicatieveiligheid

Wie zorg behoeft, gebruikt ook vaak medicijnen. Dat kan thuis wel eens lastig zijn. Voor veel van onze cliënten is het niet gemakkelijk om zelf de juiste medicijnen op het juiste moment in te nemen. Ook moet gecontroleerd worden of de medicijnen die de apotheker levert ook echt de juiste zijn.

Hoe moeilijk het is, blijkt wel uit de landelijke cijfers. In heel Nederland zijn er 41.000 ziekenhuisopnames die te maken hebben met verkeerd medicijngebruik. Zorgfix draagt haar steentje bij om dat getal omlaag te krijgen!

Beleid én aandacht
Goede medicatie draagt bij aan het welbevinden van de cliënt. En het beste voor de cliënt, dat is een speerpunt van onze organisatie. Daarom hebben wij bij Zorgfix een duidelijk medicatiebeleid. Heldere regels en duidelijke instructies voor onze ‘zusters’.

Om ze daarbij te helpen namen we van de landelijke organisatie Zorg Voor Beter, praktische informatiewaaiers over die ze altijd bij zich kunnen dragen. De waaier “medicatiezorg voor zorgmedewerkers” legt in zes stappen uit waar onze zusters op moet letten. Handig!

Maar nog beter is dat we met zijn allen half juli bijeen komen om dit onderwerp te bespreken. Dan wisselen we onze praktijkervaringen uit en leren we van elkaar. Als ervaren verpleegkundige weet ik zelf heel goed hoe fijn het is om er met collega’s over te praten.

Onze medewerkers die betrokken worden bij de toediening van medicijnen zijn zonder uitzondering gediplomeerd verpleegkundigen. Die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Met ons medicatiebeleid, onze interne communicatie en onze regelmatige bijeenkomsten zorgen we ervoor dat ze er aandacht voor blijven houden.