MBO en zorginstellingen regio Amsterdam bundelen krachten

Het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland heeft samen met ROC TOP en diverse zorginstellingen in de regio een subsidie ontvangen voor het project ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’. De handen worden hiermee ineen geslagen om zorgprofessionals nog beter voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt.

‘De samenleving verandert snel. Zo ook de sector zorg & welzijn’, aldus Jacqueline Karsten, programmamanager van het domein Zorg & Welzijn bij het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland. ‘We ontwikkelen daarom gezamenlijk een nieuw onderwijsconcept. Dit sluit beter aan bij de ontwikkelingen van deze tijd, zoals de veranderende rol van zorgprofessionals. Zorg vindt vaak niet meer in een ziekenhuis of zorginstelling plaats, maar in de wijk, bij cliënten thuis.

Het contact met cliënten is daardoor veranderd, ook omdat ze de regie over hun zorg vaak in eigen hand willen houden.’ Daarnaast wordt er steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers, vertelt Karsten. ‘Duurzame en innovatieve medische technologieën ontwikkelen zich bovendien snel en zijn niet meer weg te denken uit de zorg.’

Klaar voor de toekomst
Minister Bussemaker maakte onlangs bekend welke projecten geld krijgen uit de vierde ronde van het regionaal investeringsfonds mbo. Zij maakt hiervoor €12,8 miljoen vrij. Het bedrijfsleven en de regionale overheden vullen dit bedrag aan tot ruim €40 miljoen. De subsidieaanvraag voor het projectplan ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ is nu door de minister gehonoreerd.

‘De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Mbo-studenten vergroten hun baankansen als opleidingen innovatiever zijn en beter aansluiten op de toekomstige werkomgeving en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De ingediende projectvoorstellen laten zien dat door samenwerking met instellingen en bedrijven in de regio, mbo-opleidingen beter toegerust zijn voor de beroepen van de toekomst en in de regio’, aldus minister Bussemaker.

Betrokken partijen
Het ROC van Amsterdam – ROC van Flevoland en ROC TOP zien samen met lokale en regionale overheden en ondernemers in de zorg kansen voor de mbo-zorgprofessional in de wijk. Behalve de drie ROC’s zijn de volgende partijen in deze publiek-private samenwerking betrokken: zorgorganisaties Amstelring en Cordaan uit Amsterdam en Zorgfix uit Almere; koepelorganisatie SIGRA; technologiebedrijven en e-healthorganisaties; Cinnovate eb innovatiecentrum GWIA uit Almere; Stichting ZorgInc. uit Amsterdam; de gemeente Amsterdam; diverse vmbo-scholen; Hogeschool Windesheim en het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI).