Klachtenregeling

Elke dag opnieuw doen wij ons best om ons werk zo goed mogelijk te doen. En we proberen aan u uw verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over Zorgfix. 

De termen klachten en klagen hebben een negatieve klank. Wij zouden willen dat dat niet zo was. Want wij vinden klachten weliswaar niet fijn, maar wel goed. Want klachten zijn een kans om van fouten te leren en de zorgverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Daarom gaat Zorgfix zeer zorgvuldig met klachten om en reageren wij er adequaat op.

Veel mensen vinden klagen lastig. Of eng. Toch is het beter om ons wel te laten weten als u ergens mee zit. Vindt u het moeilijk om zelf uw ontevredenheid te bespreken, vraag dan gerust een familielid of een vriend(in) om u daarbij te helpen. Zij kunnen namens u uw zorg verwoorden of uw klacht bij Zorgfix indienen. Bedenk altijd dat wij van u graag uw klacht horen, maar u niet zullen behandelen als een klager. Wij zijn immers ook mensen met hun sterke en minder sterke punten, en uw aandachtspunten helpen ons beter te functioneren.

Praat met uw zorgverleners

U kunt uw aandachtspunt, ontevredenheid of klacht het beste zo gauw mogelijk bespreken met de medewerker van Zorgfix die de zorg aan u verleent. Dat is verreweg het snelst en het gemakkelijkst. En ze bijten niet hoor. Maar, mocht het gesprek met de medewerker niet tot een bevredigende oplossing leiden of heeft u een klacht die niet de medewerker betreft maar de organisatie, dan kunt u telefonisch of schriftelijk (per e-mail of per brief) contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Zorgfix.

Contactgegevens
Zorgfix Thuiszorg
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 1375
1300 BJ Almere
Telefoon: 036 - 537 08 43
E-mail: [email protected]

Snelle interne behandeling
Als u niet helemaal tevreden met ons bent, moet er snel wat gebeuren. Zorgfix bevestigt binnen twee werkdagen schriftelijk de ontvangst van uw klacht en vraagt de klachtenfunctionaris van zorgfix om binnen vijf werkdagen contact met u op te nemen. De zorgmanager biedt ondersteuning en/of bemiddeling bij het zoeken naar een oplossing door uw inbreng helemaal duidelijk en objectief in kaart te brengen. En soms leidt dat al meteen tot een oplossing waarmee u helemaal tevreden bent.

Externe afhandeling

Klachtencommissie
Mocht de afhandeling van uw klacht door Zorgfix niet tot een voor u bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot een externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris van deze organisatie bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen.

De externe klachtencommissie, onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter, is bedoeld om een objectieve beoordeling van de klachten te waarborgen, opdat de leden voldoen aan de wetgeving. De klachtencommissie gaat na of klachten ingediend door cliënten van de aangesloten leden ontvankelijk zijn. Klachten kunnen worden ingediend door of namens de cliënt en door nabestaanden van een overleden cliënt.

Hoewel het raadzaam is uw klacht eerst met Zorgfix te bespreken, bent u daartoe niet verplicht. U kunt uw klacht ook meteen bij de externe klachtencommissie indienen. Deze commissie stelt Zorgfix in dat geval binnen drie werkdagen in kennis van uw klacht.

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuwe externe klachtencommissie. Tot wij een nieuwe instantie hebben gevonden verwijzen wij u naar [email protected].  Onze excuses voor het ongemak

De Geschillencommissie
In het onwaarschijnlijke geval dat u het ook niet eens kunt zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u uw situatie als een geschil voorleggen aan De Geschillencommissie, de organisatie in Nederland voor het beoordelen van consumentenklachten. Eén van de commissies is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Meer informatie kunt u vinden op de website van De Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

Contactinformatie van De geschillencommissie:
Postbus 90600
2509 LP, Den Haag
Tel: 070 - 310 53 10

CAK
Heeft uw klacht betrekking op de vaststelling van uw inkomen en/of de inning van de Eigen Bijdrage door het CAK, dan kunt u daarvoor niet bij Zorgfix of bij de Klachtencommissie van BTN terecht. In dat geval dient u zich te wenden tot het CAK. Het CAK heeft eigen brochures over het indienen van klachten of het maken van bezwaar. Meer informatie kunt u vinden op de website van het CAK: www.hetcak.nl

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de officiële Klachtenregeling van Zorgfix. Deze regeling is opgenomen in de brochure Leveringsvoorwaarden, Klachtenregeling en Cliëntregistratie/Privacyreglement die iedere cliënt van Zorgfix ontvangt bij aanvang van de zorgverlening.

Nog eens op uw gemak nalezen?

We hebben de volgende documenten voor u samengesteld zodat u deze nog eens rustig na kunt lezen. Bij de documenten vindt u ook de laatste versie van het klachtenformulier welke u nodig heeft als u een klacht indient bij onze externe klachtencommissie:

Interne klachtenregeling
Klachtenfolder client
Klachtenformulier