Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Zorgfix Thuiszorg gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Zorgfix Thuiszorg of haar medewerkers kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.

Op de internetpagina's van Zorgfix Thuiszorg staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Zorgfix Thuiszorg vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de medewerkers van Zorgfix Thuiszorg geen enkele invloed. Zorgfix Thuiszorg of haar medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Veiligheid en privacy
Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de gebruiker, aan ons verstrekt zullen door de medewerkers van Zorgfix Thuiszorg met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Aangezien via het internet niet te allen tijde veilig informatie verstuurd kan worden, aanvaarden Zorgfix Thuiszorg of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

Herzien van informatie
Zorgfix Thuiszorg behoudt zich het recht voor om de inhoud van de internetpagina's en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Met het gebruik van de internetpagina's van Zorgfix Thuiszorg verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt en alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina's bij de gebruiker ligt.

Almere,
Juni 2013

Zorgfix Thuiszorg
Wisselweg 33
1314 CB Almere
Kamer van Koophandel Flevoland: 52745481